Sint-Paulus breekt uit//Vlaanderen breekt uit

Het speelplaatsproject van Sint-Paulus is 1 van de 23 geselecteerde projecten in de eerste oproep van de Proeftuinen Ontharding van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Dit houdt niet alleen een aanzienlijke financiële steun in, maar ook inhoudelijke ondersteuning voor ons project. Maandelijks zijn hiervoor overlegmomenten in het Atelier Vlaamse Bouwmeester. De proeftuinen zijn opgezet met de idee om een onthardingsgolf in Vlaanderen te creëren die de opmars van het beton een halt toeroept. Op die manier kan de grondwaterspiegel weer een aanvaardbaar niveau krijgen en is er weer aandacht voor een groene en gezonde leefomgeving.

Het Departement selecteerde projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor vele andere projecten. We zijn dan ook bijzonder fier om hier deel uit van te mogen maken. Binnenkort wordt de Vlaamse campagne gelanceerd, maar Sint-Paulus pioniert. Ons beton ligt er al uit en onze waterhuishouding doet al perfect waarvoor ze moet dienen: hemelwater opvangen en gebruiken; het infiltratiebekken laat water dat op de speelplaats valt, insijpelen en onze nieuwe riolering zorgt voor een vlotte afvoer van vuil water.

De aandacht voor het ondergrondse gaat samen met de kwalitatieve heraanleg van onze bovengrond. De twee staan niet alleen en dragen samen bij tot een droom van een speelplaats. De kinderen en de school kunnen er alleen maar wel bij varen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: