Stand van zaken

De afgelopen zomermaanden is er heel wat veranderd op onze speelplaats. Aannemer Growebo heeft volgende zaken voor elkaar gekregen:

  • Uitbraak van de volledige bestaande speelplaats.
  • 6 regenputten van 20 000 liter zijn geplaatst
  • alle rioleringen en andere nutsleidingen zijn weggehaald en opnieuw aangelegd. Een netwerk van controleputten en wachtputten verzekert ons tegen toekomstige verstoppingen.
  • Er werd een nieuwe gasleiding gelegd die de kleuterklassen aansluit op de verwarmingsketel.
  • Alle daken van de school zijn aangesloten op een nieuw hemelwaternetwerk
  • Er werden infiltratiekratten geplaatst met een totale opvangcapaciteit van 135 kubieke meter. Die zorgen ervoor dat al het regenwater dat op de speelplaats valt in de bodem infiltreert.
  • De onderfundering op speelplaats 1 is geplaatst en de helft van de speelplaats werd opnieuw betegeld

Aannemer Bouw & Renovatie is momenteel bezig met het afwerken van de ruwbouw van de nieuwe kleuterklas. Ook daar gaan de zaken goed vooruit!

Twee werven op een school, dat betekent overlast. Maar de veiligheid van de kinderen primeert en daarom werden heel wat zaken aangepast. Alle info daaromtrent kunt u lezen via http://www.st-paulus.be. De werf is nog steeds op schema om opgeleverd te worden in december/januari.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: