Uitdagingen en drempels

Doorheen ons traject zijn we op heel wat uitdagingen, wendingen en hindernissen gekomen. De prioriteiten alvorens tot de heraanleg van onze speelplaats te komen zijn de volgende:

Er werd gewacht op de goedkeuring van AGION om te starten met de bouw van een nieuwe klas op het domein van de school. Deze verkregen we onlangs.
Eens we een startdatum voor de bouw van de nieuwe klas kennen, kunnen we deze bouwfase koppelen aan de heraanleg van de riolering onder de speelplaats. De bedoeling is om van alle daken het hemelwater op te vangen en te gebruiken. Daarnaast willen we ook een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.

Het studiebureau ARA zal in september 2017 de studie uitvoeren naar het bestaande rioleringsnetwerk en het voorstel tot verbetering uitwerken. Studio Basta en Fris in het landschap starten in het najaar 2017 met de opmaak van de technische tekeningen, detailplannen en bestekken.

Eens de rioleringswerken achter de rug zijn, willen we meteen overgaan tot de nieuwe inrichting van de speelplaats. We zullen niet wachten op schoolvakanties om de werken uit te voeren. Dit betekent dat onze speelruimte geregeld niet volledig beschikbaar zal zijn voor de kinderen.

We zien ook een uitdaging in het onderhouden van onze groene speelplaats. Het idee is om hiervoor werkdagen in het leven te roepen en dit samen met de ouders en de kinderen van de school te doen. Zo willen we er een gedeelde verantwoordelijkheid van maken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: